about us

При децата доверието на денталния лекар играе основна роля в лечението. Много важно е детето да не изпитва страх преди посещението при денталния лекар. Първите посещения са много решаващи за по-нататъшно отношение на детето към денталното лечение. Ако млечните зъби са здрави и без кариеси, шансът и постоянните да са здрави и да се развиват нормално е много по-голям.


Лечението на деца в нашата клиника включва ранен преглед от 3 до 6 годишна възраст. При децата между 7 и 12 годишна възраст се следи за кариеси и смяната на зъбите. На всяко едно дете се препоръчват профилактични мерки и съответен план на лечение при нужда.


Профилактиката при децата включва:

Обучение на детето за правилно почистване на зъбите.


Визуализиране на плаката с оцветители с цел мотивация.


Професионално полиране на зъбите в кабинета.


Силанизиране на дълбоките фисури.


Контрол на вредните навици с цел предотвратяване развитието на зъбо-челюстните деформации и аномалии.

Своевременното лечение на кариесите на млечните зъби е изключително важно, защото те трябва да се запазят до смяната им с постоянните зъби. Един преждевременно загубен млечен зъб може да доведе до редица усложнения, като разместване на съседните зъби и до липса на място за постоянен зъб. Затова е важно в такива случаи да се поставя местопазител, който да съхрани мястото за постоянния зъб.