about us

Без значение дали липсват един, няколко или всички зъби, денталната имплантология е най-модерният естетически издържан и комфортен начин за възстановяване на съзъбието и нормалната дъвкателна функция.
При добра хигиена и редовни контролни прегледи имплантите могат да издържат за цял живот.
В клиниката работим с импланти, които са се доказали във времето и имат дълга клинична история от над 40 години.

Усещане като естествен зъб благодарение на тяхната стабилност.


Естетика – заместения с имплант зъб изглежда като естествен, защото венецът се адаптира много добре към имплант и това придава естествен вид. Това е много важно при протезиране във фронталната област, защото там естетиката е от основно значение.


Запазване на съседните зъби – за разлика от конвенционалните мостове, при имплантите не е необходимо да се пилят съседните зъби и да се включат в мостовата конструкция.


Запазване на костта – зъбните импланти се натоварват като естествените зъби, което спомага за запазване на формата и обема на костта. При мостовете и протезите костта в областта на липсващите зъби не се натоварва, което води до нейното стопяване и съответно хлътване на устните и бузите в тази зона.


При дистално неограничени дефекти – когато няма налични „задни" зъби, благодарение на имплантите може да се изготви мост вместо снемаема протеза.


Беззъба челюст – при протезиране със снемаема протеза, с помощта на импланти тя може да бъде много стабилно фиксирана. Така пациентът може да се храни, говори и усмихва спокойно.

about us

При комплицирани случаи, например при малък обем на костта или с цел предпазване на нерв или синус, имплантите се поставят посредством 3D диагностика. Пациентът прави 3D изследване на областта, в която ще се поставят имплантите, след това денталния лекар-имплантолог прави 3D анализ на оперативното поле и се изработва имплантологичен водач, посредством който ще бъдат поставени имплантите. По този начин се избира точен по размер имплант и се определя най-правилната позиция, в която трябва да бъде поставен. Така имплантологията е по-сигурна, предиктивна и за Вас по-приятна.