about us

Оперативната екстракция на зъб е необходима при счупен корен или когато е разрушена шийката на зъба, при силно разрушени зъби или зъби с извити корени. Екстракцията се извършва под местна упойка.

Когато няма достатъчно място за пробива на мъдреците, те често водят до различни проблеми, което налага тяхната екстракция. В случаи, в които мъдрецът е разположен много близо до мандибуларния нерв, се прави 3D рентгенова снимка. Така свеждаме до минимум риска от засягане на нерва при екстракцията.

Резекцията (срязване) на върха на корена е последна възможност за запазване на зъба и се налага в следните случаи, когато възпалението на нерва е засегнало и костта около корена на зъба. При това лечение се отстраняват няколко милиметра от върха на корена и околните възпалени тъкани. След това следва запълване на канала на зъба (ретроградно запълване).

Когато френулумът (връзката) на езика или устните са много къси и опънати може да има следните последствия:

Те оказват теглене върху венеца и може да се образува разстояние между централните резци или отдръпване на венеца.


Чрез опъването на връзките при отваряне и затваряне на устата, бактериите по-лесно могат да инвазират пространствата между венеца и зъба. Това може да доведе до хронично възпаление на венеца и до пародонтит.


С една лека хирургична интервенция тази лигавична връзка може да бъде отстранена.

Това се налага, когато зъбът е останал в костта или е разположен косо и затова не може да пробие. След разкриване на такъв зъб е необходимо изтеглянето и подреждането му в зъбната редица чрез ортодонтско лечение.

Кистата е кухина в костта или в меките тъкани, изпълнена с течност. Те са доброкачествени образувания, но те трябва да бъдат отстранявани, защото представляват възпалително огнище, което може да доведе до застрашаване на цялостното здравословно състояние на организма.


Кистектомията (остраняване на кистата) е манипулация, която се извърша под местна упойка. След отсраняването на кистата, кухината заздравява по естесвен път или се запълва с костнозаместващо вещество.


Кистотомията (отваряне на кистата) е манипулация, при която в определени ситуации кистата само се отваря. Създава се достъп до кистата, пробива се, и течността изтича от нея. Налягането в нея намалява и растежът й спира. Най-често след това кистата регресира.