about us

Все повече деца в днешно време носят ортодонтски апарати. За това приемствеността им става все по-голяма сред децата. Освен това последствията от кривите зъби и неправилна захапка са много по-ясни. Едно по-ранно посещение при ортодонт дава възможност за своевременно откриване на ЗЧДА (зъбно-челюстни деформации и аномалии).

Родителите винаги задават въпроса, кога трябва да започне ортодонтското лечение на тяхното дете. До сега се твърдеше, че точният момент е след пробива на всички постоянни зъби, защото лечението след основната фаза на растеж може да се проведе по-лесно и да се завърши за 2-3 години. Но сега мнението на ортодонтите е, че този растеж може да се използва и да се повлияят по-добре скелетните деформации и аномалии.


Най-подходящата възраст за първа консултация при ортодонт е 5-6 год. Целта на посещението е ранно разпознаване и лечение на ЗЧДА и неправилна функция. Към неправилните функции спадат – дишане през устата, неправилна поза, смучене на палец или устна и др. При нужда се провежда ортодонтско лечение с опростена техника и за кратък период. Децата не трябва излишно да се претоварват, защото може да се наложи допълнително лечение в по-късен етап.

Неправилната функция на езика и на лицевите мускули може да предизвика ЗЧД. Миофункционалната терапия служи да излекува неправилната функция на езика и лицевите мускули с цел предотвратяване възникването на ЗЧД. За това често ортодонтското лечение се съчетава с посещение при логопед.


Миофункционалните нарушения възникват, когато се наруши баланса между вътрешния мускулен пояс (езика) и външния (устните и бузите). Това става при вредни навици като смучене на пръст или устна, дишане през устата и др. и се развиват различни деформации в лицево-челюстната област. При неправилно инфантилно гълтане, езикът упражнява натиск върху предните зъби или застава между горните и долните предни зъби, вместо да упражнява натиск върху небцето. Това може да доведе до отворена захапка във фронталната област. При дишане през устата, което е често следствие от увеличена трета сливица, полипи, девиация на носната преграда, чести боледувания и алергии, езикът не може да въздейства върху развитието на горната челюст в детска възраст. Неправилното положение на тялото  също може да окаже неблагоприятно въздействие върху развитието на челюстите.

За корекция на неправилната функция на мускулите на езика, челюстите и лицето е показано отучване от вредните навици и миофункционална терапия. Заедно с ортодонтското лечение на вече съществуващи деформации, се провежда и лечение при логопед с цел нормализиране функцията на мускулите чрез специални упражнения.


Лечението включва:

Изключване на вредните навици – смучене на пръст, биберон;


Създаване на баланс между вътрешния (езика) и външния (бузи, устни) мускулен пояс;


Научаване на коректно гълтане;


Постигане на дишане през носа;


Корекция на говорни дефекти.

При този тип лечение целта е да се повлияе растежа на горната и долната челюст. В зависимост от ситуацията може да се забави или стимулира растежа на едната или на двете челюсти. Силата се произвежда от мускулите на пациента и се пренася върху зъбите и челюстите.


В клиниката използваме функционалния апарат бионатор (активатор) за лечение на дълбока, отворена и/или дистална захапка.

about us

Прилага се на деца от 7-12 год. възраст преди пробива на постоянните зъби. С тях може да се коригират струпани зъби, да се затварят разстояния между зъбите и да се постигне разширяване на зъбната дъга. Апаратът се състои от цветна пластмаса и телени елементи от неръждаема стомана. Активните елементи упражняват определена сила върху зъбите и ги придвижват в желаната посока. В пластмасата е вграден ортодонтски винт. Чрез неговото активиране се увеличава размера на апарата, което води до разширяване на зъбната дъга. Апаратът трябва да се носи през деня и през нощта, като се сваля само по време на хранене. Лингвалната пластинка се изработва в лаборатория по предварително взет в кабинета отпечатък. Може да се изработи в различни цветове и по желание да се поставят различни картинки.

about us

Брекетите се поставят след пробива на всички постоянни зъби. Те могат да бъдат метални или керамични (бели).