about us

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с корекция на зъбно-челюстните деформации и аномалии (ЗЧДА) и свързаните с тях функционални проблеми. Ортодонтското лечение може да се проведе по два начина: с фиксирана техника (брекети) или със снемаеми апарати.


Основната ни цел при едно ортодонтско лечение е да постигнем възможно най-добрия според случая функционален и естетичен резултат. Благодарение на лечението пациентът получава не само красива и атрактивна усмивка, но и повишава самочувствието си и качеството си на живот.


Няма ограничение във възрастта за провеждане на ортодонтско лечение. Важното е преди всичко, че при подрастващите могат да се постигнат много добри резултати чрез направляване растежа на челюстите.

Първата консултация служи най-напред да се запознаем. След първичния преглед на лицето, захапката и зъбите, обсъждаме необходимостта и възможността за ортодонтско лечение. Дава се кратка информация за предстоящото лечение и за необходимостта от дентално лечение според общото състояние на съзъбието.

За да се направи точен анализ на ЗЧДА и правилния план на лечение е необходимо да се прецени подредбата и състоянието на зъбите, захапката, разположението на челюстите спрямо черепа, пародонта (зъбозадържащия апарат), мускулатурата, устните и езика. За тази цел е необходимо:

Вземане на отпечатъци на зъбите и отливане на ортодонтски модели.


Фотоснимки на зъби и лице
Преди ортодонтското лечение се правят фотоснимки на зъби и лице и се анализира профила, устните, линията на усмивката, лицева симетрия.


Дигитална ортопантомография (ОПГ) и телерентгенография (ТРГ)
На ОПГ се виждат всички зъби, зародишите на зъбите, общото състояние на съзъбието и костта, нивото на синусите. На ТРГ се преценява съотношението между горната и долната челюст.

На базата на всички анализи на ортодонтските модели, фото- и рентгеновите снимки, се изработва индивидуален за случая план на лечение. Той включва индивидуална апаратура (брекети, дъги, ортодонтски апарати и др.)


Пациентът получава следните документи:

Точна диагноза


Препоръчителен план на лечение


Пояснение за необходимата апаратура за провеждане на лечението


Предполагаем период на лечение


Индивидуална цена на лечението

По време на ортодонтското лечение с фиксирана техника (брекети) или снемаеми апарати е изключително важно съдействието на пациента (спазване на времето за носене на апарата, грижа и поддържане на брекетите, хигиена на устната кухина и спазване на контролните прегледи при ортодонта).

По време на протеклото ортодонтско лечение зъбно-челюстния проблем е успешно коригиран и е постигнат един красив резултат. Сега този резултат трябва да бъде задържан. Зъбите се нуждаят от време, за да се фиксират в новата позиция.


За да се постигне дългогодишен успех от ортодонтското лечение, ние препоръчваме дълготрайна ретенция. За задържане на резултата ние използваме постоянна лингвална ретенция в областта на фронталните зъби. Тя е комфортна и не се забелязва от външната страна (при усмивка). Пациентът няма отговорността да го носи през нощта (както при снемаемите ретейнери) и няма риск да го забрави.

„Перфектното съзъбие“ се среща рядко. ЗЧДА в по-малко случаи са обусловени генетично. По-често те са причинени от вредни навици, като смучене на палец, както и преждевременна загуба на временен зъб, което може да затрудни пробива на постоянните зъби.


Основните причини за ортодонтско лечение най-често са:

Струпани зъби
Зъбите нямат достатъчно място в челюстта. Те са криви и ротирани. При много голяма липса на място, зъбите дори може да не пробият напълно.


Треми
Разстоянията между зъбите може да са вследствие от несъответствието между размера на зъбите и размера на челюстите (малки зъби – големи челюсти) или от липсващи или извадени зъби.


Наклонени и ротирани зъби
Наклонените и ротирани зъби може да са вследствие на липса на място или извадени зъби. Силно наклонените напред фронтални зъби може да са причинени от смучене на палец.


Мигриране на зъби
При възрастни причината за преместване на зъбите може да бъде загубата на един или повече зъби, както и вследствие на пародонтит.


Малоклузия
KL III захапка – долната челюст е разположена по-напред от горната челюст.
KL II захапка – долната челюст е разположена по- назад от горната челюст.
Кръстосана захапка в страничния участък (едностранно или двустранно).


Относно едно предстоящо лечение с корони, мостове или импланти, може да се направи една добра подготовка с ортодонтско лечение. Предпротетичното ортодонтско лечение е необходимо, за да подобри дъвкателната функция и естетиката и да осигури по-функционално и естетично протетично възстановяване.


Индикации за предпротетичното ортодонтско лечение:

Изправяне на наклонени зъби;


Корекция на мигрирали или ротирани зъби;


Освобождаване на достатъчно място за мост или имплант;


Корекция на струпани зъби във фронталната област;


Постигане на функционална захапка преди протетичното лечение;


Отстраняване на предварителни контакти;


Подобряване на инцизалното водене и каниновата защита.

Ортодонтското лечение може да подпомогне лечението и контрола на пародонтита. Корекцията на неправилно подредените зъби (които са съществували преди пародонтита или са вследствие на него), може драстично да подобри ситуацията и да улесни почистването на зъбите, което е изключително важно за поддържане на пародонта в здраво състояние.

Силно струпаните зъби създават много лоши условия за зъбозадържащия апарат. Костта между корените на зъбите е много тънка и не осигурява добро задържане на зъба. Зъбната плака се отстранява по-трудно, натрупва се на границата между венеца и зъба и се създават условия за развитие на пародонтит. Нивелирането на зъбите чрез ортодонтско лечение намалява тези ниши за задържане на плака и създава условия за моделиране на костта.

Представете си, че носите ортодонтски апарат и никой не може да го забележи. Новите технологии предлагат ортодонтско лечение, което почти или много малко нарушава естетиката, комфорта и начина на живот.


Благодарение на керамичните (бели) брекети и транспарентните (прозрачни) шини ORTHOCAPS, ортодонтското лечение може да бъде по-незабележимо и комфортно.

about us

Това е иновативна система за изправяне на зъби, благодарение на която пациентите могат да си проведат почти незабележимо и по-комфортно ортодонтско лечение. Позрачните и тънки пластмасови шини (алайнери) местят зъбите стъпка по стъпка. Шините са снемаеми и пациентът може да ги сваля по време на хранене и миене на зъбите.

Лечението се провежда с поредица от много тънки прозрачни шини, които местят зъбите до желаната позиция. Всеки комплект шини (нощни и дневни) се носят 3 седмици. След това се сменят със следващия комплект, като с всяка следваща шина зъбите се местят към крайната позиция.


Пациентът усеща много лек натиск върху зъбите. Шините трябва да се носят около 22 часа в денонощието, с изключение по време на хранене и миене на зъбите.


Шините OrthoCaps се произвеждат в Германия. След индивидуален отпечатък се изготвят 3D модели, на които може да се симулира движението на зъбите и да се види крайния резултат.


Лечението с OrthoCaps е приложимо при възрастни и тийнейджъри с вече оформено постоянно съзъбие. То все пак не е приложимо за всички ЗЧДА. Дали сте подходящи за лечение с OrthoCaps, може да се прецени на първата консултация.

Първа консултация
На това посещение се преценява дали лечението с OrthoCaps е подходящо за Вашия случай.


Документация
Отпечатъци за ортодонтски модели;
Ортопантомография;
Фотоснимки.


Отпечатъци за изработване на шините
Тези отпечатъци се изпращат в лабораторията на OrthoCaps в Германия и те служат за по-нататъшното планиране на лечението.


Online план на лечение
На 3D модели може да се симулира движението на зъбите и да се види крайния резултат. От този 3D set up може да се види броя на шините за провеждане на лечението, както и продължителността му. След като ортодонтът и пациентът одобрят плана на лечение, следва изготвяне на шините.


Поставяне на първите шини OrthoCaps
Преди поставяне на шините на няколко зъба се поставят атачмънти (малки бутончета от фотополимер с цвета на зъба). След лечението тези бутончета се отстраняват. Те подпомагат по-доброто преместване на зъбите. След като Ви се даде ясна информация за протичане на лечението, Ви се дават още няколко комплекта шини.


3-седмичен период на смяна на шините
Всеки етап от лечението продължава 3 седмици. Той се провежда с 2 вида шини – едни по-твърди, които се носят през деня и по-меки – през нощта. На всяка трета седмица се сменят шините с тези от следващия етап.


Контрол на лечението
Лечението се следи на редовни контролни прегледи на 6-9 седмици. Продължителността на лечението зависи от броя на шините.


Контролни отпечатъци
След 8-та шина се снемат контролни отпечатъци, които се изпращат в Германия, с цел да се проследи дали зъбите се движат по план. Ако се установи изоставане (ако пациентът не е носил редовно шините), се изпращат останалите, вече коригирани шини и отново се обсъжда периода на носене (20-22 часа в денонощие).


Ретенция
След постигане на желания резултат, задължително се поставя определен вид ретенция.Брекетите най-често се използват в постоянно съзъбие и могат да коригират, както неправилно подредени зъби, така и неправилна захапка.


Брекетите се залепват със специално лепило върху зъбите. През тях минава еластична дъга, която има памет. В началото тя се огъва, за да може да се лигира (върже) към брекетите, след това се опитва да възвърне първоначалната си форма, като оказва определена сила върху зъба и така бавно го премества в правилна позиция.


Клиниката работи с модерни индивидуални брекети IP Appliance. Ортодонтския анализ се прави на специален ортодонтски софтуер, по който се подбира подходящата за случая апаратура (брекети, пръстени и дъги) като се съобразява оригиналната форма на зъбната дъга, наклона на фронталните зъби и целта на лечението. Всичко това спомага за по-кратък период на лечение и по-добри резултати.


Керамичните (бели) брекети често са предпочитани от пациентите, защото наподобяват цвета на зъба и са по-незабележими. Това прави лечението по-дискретно, а пациентите по-уверени.