about us

При възстановяване на липсващи зъби ние целим да постигнем както максимална естетика така и функционалност, здравина и прецизна изработка на протезната конструкция.

about us

При силно разрушени зъби (най-често умъртвени) може да се наложи поставяне на корона, с цел възстановяване на формата на зъба и дъвкателната функция.
Има различни видове корони в зависимост от материала, от който са направени:

Чиста керамика


Металокерамика


Цирконий

about us

Когато липсват един или няколко зъба, възстановяването на дъвкателния апарат, може да се възстанови с мостове (металокерамични или циркониеви).


Когато съседните на липсващия зъб са с големи обтурации (пломби), са силно разрушени или вече абразирали, мостът е класическо решение в този случай.


Ако съседните зъби са здрави, тогава по-доброто решение е да се постави дентален имплант.

При частично или напълно обеззъбени челюсти може да се изработят различни видове протези:

Частичните протези могат да бъдат снемаеми или с допълнителни задръжни елементи (ставни или фрез протези), което увеличава тяхната стабилност и комфорт.


Целите протези могат да бъдат снемаеми (обикновени) или върху дентални импланти.