about us

Член е на Българския зъболекарски съюз.


Усъвършенства работата си като дентален лекар, посещавайки множество конгреси, семинари и специализирани курсове на обучение.


Развива успешно своите интереси в областта на естетичната и протетична дентална медицина, ендодонтията и специално в денталната имплантология.


В практиката си Д-р Николов открива две модерни дентални клиники, които са посветени в предоставянето на най-съвременно и качествено лечение на своите пациенти.