about us

Следва дентална медицина в Медицински университет, град София.